Στο Development Hub εστιάζουμε στην ενίσχυση των ατόμων και των ομάδων. Μέσα από τα προγράμματα οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται προκειμένου να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν τα δυνατά σημεία και τα ταλέντα τους, να εκπαιδευτούν και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να δημιουργήσουν το δικό τους πλάνο δράσης και να υιοθετήσουν νέες συμπεριφορές που οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα.

Oλα τα προγράμματα έχουν βιωματικό χαρακτήρα, είναι διαδραστικά, εργαστηριακά και προσανατολισμένα στην αλλαγή συμπεριφορών.

Corporate Team Tree

To βιωματικό workshop προσκαλεί τους συμμετέχοντες να μιλήσουν για την επαγγελματική τους ζωή, την ομάδα τους και τις εσωτερικές τους δυνάμεις.

Σε τι διαφέρει:

 • Στηρίζεται στην αφηγηματική προσέγγιση γιατί η αφήγηση είναι όχημα για οποιαδήποτε εμπειρία που έχει νόημα στη ζωή μας
 • Επικεντρώνεται στα δυνατά σημεία του κάθε μέλους της ομάδας και στο αίσθημα του «ανήκειν»
 • Συνδυάζει την ατομικότητα και τη συλλογικότητα
 • Προσφέρει ένα φυσικό και βιωματικό τρόπο για την κατανόηση και δόμηση των εμπειριών της ομάδας

Απευθύνεται σε ομάδες που θέλουν να:

 • Βρουν τρόπους να εργαστούν περισσότερο ως ομάδα
 • Βελτιώσουν την επικοινωνία ως ομάδα με λιγότερες συγκρούσεις
 • Μάθουν τρόπους να ξεπερνούν τις δυσκολίες ως ομάδα
 • Αυξήσουν την αυτοεπίγνωση
 • Χτίσουν κλίμα εμπιστοσύνη
 • Ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία από τα καθιερωμένα σεμινάρια team building


Corporate Team Tree

Απευθύνεται: Σε φυσικές ή ανομοιογενείς ομάδες και σε ομάδες που προέρχονται από συγχώνευση τμημάτων ή εταιριών

Διαρκεί: 1 ή 2 ημέρες ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Growing with strengths

Μέσα από το βιωματικό αυτό workshop τα άτομα ανακαλύπτουν τα δικά τους μοναδικά δυνατά σημεία και με ποιον τρόπο μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στον εργασιακό χώρο για περισσότερη δέσμευση και εργασιακή ικανοποίηση.

Σε τι διαφέρει

 • Προσδιορίζει τα μοναδικά ατομικά δυνατά σημεία μέσα από συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο (Strength Finder ή V.I.A.)
 • Χρησιμοποιεί την απλή και εύχρηστη μεθοδολογία S.E.E.D
 • Δίνει πρακτικά εργαλεία άμεσα εφαρμόσιμα στην καθημερινότητα
 • Στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και έρευνα
 • Παρέχει προσωπικό πλάνο δράσης πάνω σε ένα συγκεκριμένο στόχο

Απευθύνεται σε

 • Στελέχη που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοσή τους
 • Ομάδες που θέλουν να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν τα δυνατά σημεία της ομάδας τους για μεγαλύτερη ικανοποίηση και δέσμευση
 • Εργαζόμενους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία στην αντιμετώπιση των δυσκολιών

Growing with strengths

Διαρκεί: 1 ημέρα

Πληροφορίες

Tailored made workshops

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε tailored made workshops ανάλογα με τις ανάγκες σας πάνω σε θέματα συναισθηματικής νοημοσύνης και διαχείρισης συγκρούσεων