Στο Mindfulness Hub επικεντρωνόμαστε στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της ενσυνειδητότητας για την ενίσχυση της καλύτερης υγείας του ανθρώπινου δυναμικού. Τα συγκεκριμένα βιωματικά workshops απευθύνονται σε όλους τους εργαζόμενους. Αυξάνουν την επίγνωση των συμμετεχόντων σε θέματα διαχείρισης του στρες καθώς και στην βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητα και βοηθούν στη διαχείριση των δυσκολιών της καθημερινότητας.

Stress and Resilience

Oλοκληρωμένο πρόγραμμα 5 σταδίων για ανάπτυξη της ανθεκτικότητας, διαχείριση του stress και των δυσκολιών της καθημερινότητας.

 1. Assessment: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τα επίπεδα stress, για τη διαχείριση του  stress και των στρεσογόνων παραγόντων στην εργασία.
 2. Surfing the waves: Βιωματικό workshop επικεντρωμένο σε 5 περιοχές:
  • Mindful body
  • Flexible mind
  • Positive emotions
  • Strengths
  • Social Network
 3. Refreshing day: Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, κατανόηση συμπεριφορών για μείωση του άγχους, solution focused team coaching και κατάρτιση ατομικού πλάνου δράσης
 4. Aτομικές συναντήσεις coaching: Coaching  πάνω σε θέματα stress, ανθεκτικότητας και δυσκολιών μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.
 5. Follow up:  Μέτρηση και αξιολόγηση του προγράμματος.

 

Stress and Resilience

Απευθύνεται: Σε εργαζόμενους όλων των βαθμίδων

Διαρκεί: 5-6 μήνες περίπου το συνολικό πρόγραμμα. Διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Mindful Leadership

Στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον η υπερσύνδεση και ο γρήγορος ρυθμός ζωής μας αναγκάζουν να αποσυνδεόμαστε όλο και περισσότερο από τον εαυτό μας. Αυτό δημιουργει stress και επαγγελματική εξουθένωση.Η εκπαίδευση στο mindfulness γίνεται όλο και πιο συχνή στον εργασιακό χώρο επειδή υπάρχουν μελέτες στον τομέα των νευροεπιστημών που σχετίζονται με τη βελτίωση της υγείας, της απόδοσης και τη βελτίωση της προσοχής, συναισθηματικής νοημοσύνης και λήψης αποφάσεων.

Mindful Leadership σημαίνει «εκπαίδευση μυαλού» για βελτίωση της προσοχής και της επικέντρωσης για περισσότερη διαύγεια και αποτελεσματικότητα.

Γιατί διαφέρει

 • Μέσα από έρευνες των νευροεπιστημών, η πρακτική στο mindfulness συνδέεται στενά στην εργασία με την καλύτερη λήψη αποφάσεων, την καλύτερη επικοινωνία, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την αύξηση της ικανοποίησης από τον εργασιακό χώρο, τη βελτίωση της απόδοσης, την αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας και εργασιακής δέσμευσης
 • Αλλάζει την εταιρική κουλτούρα, δημιουργώντας ένα πιο υποστηρικτικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον και καλύτερες σχέσεις
 • Παρέχει στους εργαζόμενους ανακούφιση από το άγχος κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες συστημικές αλλαγές και παράλληλα βελτιώνει την παραγωγικότητα
 • Δημιουργεί «χώρο» ο οποίος βοηθάει τους εργαζόμενους και τους managers να βγαίνουν από τον «αυτόματο πιλότο» και να μπορούν να βλέπουν περισσότερο καθαρά, λαμβάνοντας σωστές αποφάσεις

Οφέλη

 • Αυξάνεται η ικανότητα για λήψη αποφάσεων
 • Ενδυναμώνεται η ευημερία και η ανθεκτικότητα με τη βελτίωση της διαχείρισης του στρες και της εργασιακής ικανοποίησης
 • Αυξάνεται η παραγωγικότητα, η καινοτομία και η απόδοση μέσα από την ενδυνάμωση των πειροχών του εγκεφάλου που είναι συνδεδεμένες με την προσοχή, τη μνήμη και την επιτελική λειτουργία
 • Μειώνεται το στρες στην εποχή της μεγάλης πληροφορίας
 • Αυξάνεται η ικανότητα των στελεχών στη διχίριση της πολυπλοκότητας και της συνεργασίας

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα διαρκεί 5 εβδομάδες, 3 ώρες την εβδομάδα. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός δίνει χώρο και χρόνο στη μάθηση και διευκολύνει την αλλαγή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Πρακτικές στην ενσυνειδητότητα
 • Leadership reflections
 • Εβδομαδιαίες εργασίες

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών από το University of Massachusetts- Medical School

Οι εκπαιδευτές από το University of Massachusetts-Medical School, διατηρούν τους κώδικες δεοντολογίας του επαγγέλματος. Ο εκπαιδευτής είναι σημαντικός παράγοντας και σημείο αναφοράς στην εκπαιδευση της ενσυνειδητότητας, γιατί μεταφέρει την αυθεντικότητα της εκπαίδευσης ενώ παράλληλα διατηρεί την διαδικασία και την ενσωματώνει σε ένα κατάλληλο δεοντολογικό πλαίσιο.

Στο University of Massachusetts δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική των εκπαιδευτών, στην εποπτεία καθώς και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτές μπορούν και υποστηρίζουν την ομάδα να αναγνωρίσει και να κατανοήσει βασικά θέματα που σχετίζονται με το μυαλό και το σώμα, όπως αυτά προκύπτουν από την άμεση εμπειρία της ομάδας.

Οι εκπαιδευτές, διασφαλίζουν τη διατήρηση του βάθους και την ακεραιότητας αυτής της πρακτικής. Επίσης εξασφαλίζουν στους συμμετέχοντες ότι η δυνατότητα να συνδεθούν με ένα διαφορετικό και με νόημα τρόπο με τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους είναι διαθέσιμη σε αυτούς.

Mindful Leadership

Απευθύνεται: Σε εργαζομένους όλων των βαθμίδων

Διαρκεί: 5 εβδομάδες, 3 ώρες την εβδομάδα

Πληροφορίες

Aτομικά Mindfulness Training

Οι ατομικές εκπαιδεύσεις έχουν σχεδιαστεί για να σας προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη ανάλογα με τις ατομικές σας ανάγκες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναπτύσσετε ή εμβαθύνετε στην πρακτική mindfulness, ώστε να μπορείτε να ενσωματώσετε την πρακτική στην καθημερινότητά σας.

Οι ατομικές συναντήσεις διαρκούν 1,5 ώρες την εβδομάδα.

Eπικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Aτομικά Mindfulness Training

Απευθύνεται: Σε όλους

Περισσότερες Πληροφορίες

Mindfulness Based Stress Reduction (M.B.S.R. )

Η ιστορία

Το πρόγραμμα M.B.S.R. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dr. Jon Kabatt Zinn το 1979 στο University of Massachusetts – Medical School και είναι το μόνο πρόγραμμα με τις περισσότερες επιστημονικές έρευνες στον κόσμο.

Σήμερα το πρόγραμμα έχει υιοθετηθεί από πολλά νοσοκομεία, εταιρίες (Google, Aetna, General Mills), πανεπιστήμια και κολέγια (UCLA, Oxford University), τράπεζες και χρηματοπιστοτικούς οργανισμούς (Barclays, Citigroup, Lloyds Bank κλπ).

Τι είναι mindfulness (ενσυνειδητότητα)

H ενσυνειδητότητα υπάρχει ήδη μέσα μας, δεν είναι κάτι που αποκτιέται. Είναι ένας εσωτερικός πόρος, διαθέσιμος σε εμάς που είναι κρυμμένος, περιμένοντας να ανακαλυφθεί και να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και την υγεία μας.

Είναι μια ανθρώπινη ικανότητα και μια πρακτική με σκοπό την καλλιέργεια της διαύγειας και της διορατικότητας. Είναι ένας βιωματικός τρόπος μάθησης να φροντίζετε τον εαυτό σας διερευνώντας και κατανοώντας την αλληλεπίδραση του μυαλού και του σώματος.

Όλοι έχουμε στιγμές στη ζωή μας που συναντούμε δυσκολίες και βιώνουμε άγχος. Η ανάπτυξη μεγαλύτερης επίγνωσης, μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τις εμπειρίες μας και αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες.

Γιατί διαφέρει

 • Είναι το μόνο πρόγραμμα που η αποτελεσματικότητά του για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, έχει αποδειχθεί από επιστημονικές έρευνες, εδώ και τέσσερεις δεκαετίες
 • Αναπτύσσει την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροχρόνιες αγχωτικές καταστάσεις και να έχουμε περισσότερη ισορροπία στη ζωή μας
 • Βελτιώνει την ικανότητα της προσοχής, της επίγνωσης και της ψυχικής ανθεκτικότητας
 • Παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης για συνεχή ανάπτυξη, υποστήριξη και φροντίδα
 • Δίνει έμφαση στο «τι καλό υπάρχει μέσα μας» και όχι στο πρόβλημα
 • Παρέχει πάνω από 30 ώρες βιωματική εκπαίδευση με εκπαιδευτές πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους σύμφωνα με τα στανταρτς του University of Massachusetts- Medical School
 • Αποτελεί το πρώτο βήμα για όσους θέλουν να συνεχίσουν και να γίνουν Qualified Teachers στο πρόγραμμα M.B.S.R.- University of Massachusetts- Μedical School

Δομή προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 8 εβδομάδες, 3 ώρες την εβδομάδα και περιλαμβάνει ένα ολοήμερο retreat. Προσφέρει

 • Καθοδηγούμενους διαλογισμούς στην πρακτική mindfulness
 • Ηπιες διατάσεις σώματος (ήπια yoga)
 • Συζητήσεις με την ομάδα και ασκήσεις για ενσυνείδητη επικοινωνία με σκοπό τη βελτίωση της επίγνωσης στην καθημερινόηττα
 • Καθημερινές ασκήσεις για το σπίτι που περιλαμβάνουν πρακτικές mindfulness καθώς και εβδομαδιαία ημερολόγια
 • Ενα ολοήμερο retreat μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να βιώσουν διάφορες πρακτικές παρατηρώντας την επίδραση αυτών

Κάθε συνάντηση χτίζει στην προηγούμενη. Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων υπάρχουν συζητήσεις σχετικά με τη διαχείριση του άγχους, τη διάδραση μεταξύ σώματος και νου, τον τρόπο με τον οποίο η προσοχή αλλάζει τη σχέση μας με τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τον πόνο και άλλα θέματα που σχετίζονται με την υγεία.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους! Το πρόγραμμα είναι γνωστό από έρευνες ότι ωφελεί αυτούς που αντιμετωπίζουν θέματα σωματικής και ψυχολογικής φύσεως, αλλά και όσοι δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας μπορούν να το βρουν χρήσιμο. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα ο καθένας μπορεί να αποκτήσει δεξιότητες για την αντιμετώπιση δυσκολιών και να μάθει να φροντίζει τον εαυτό του για να ζήσει μια καλύτερη και πιο υγιή ζωή.

Το πρόγραμμα είναι απαιτητικό και προϋποθέτει μεγάλη δέσμευση προς τον εαυτό σας. Θα σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε όλες τις συναντήσεις, το ολοήμερο retreat και να εξασκείστε καθημερινά για περίπου 45 λεπτά. Αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος της μάθησης για να μπορέσει να αυξηθεί η επίγνωση και η προσοχή σε όλα τα γεγονότα που βιώνετε στη ζωή σας- δυσάρεστα, ευχάριστα ή ουδέτερα. Όλοι οι συμμετέχοντες παρακολουθούν μια εισαγωγική συνάντηση, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν μια γεύση, να κατανοήσουν το πρόγραμμα και να διερευνήσουν αν είναι βοηθητικό για αυτούς.

M.B.S.R.

Απευθύνεται: Σε όλους!

Διαρκεί:

Το πρόγραμμα διαρκεί 8 εβδομάδες, 3 ώρες την εβδομάδα Περισσότερες Πληροφορίες