Τι είναι Mindfulness (Eνσυνειδητότητα)

Olga Papatriantafyllou ΕΡΤ 21.05.2016

Resilience Coaching στο σημερινό αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον Capital TV